Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Hlavný kontrolór

Hlavný kontrolór:  Ing. Mária Ščerbová 

Kontakt: 
e-mail: kontrolor@pustecemerne.sk


Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu.

Úlohy hlavného kontrolóra:

  1. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce.
  2. Hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom, ktorému je za výkon činnosti zodpovedný.
  3. Hlavný kontrolór vykonáva a plní nasledovné úlohy:
  • podľa OZ schváleného plánu vykonáva kontrolu:
    • zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov,
    • príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
    • vybavovania sťažností a petícií vedených v ústrednej evidencii,
    • dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce,
    • plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
    • dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi,
    • ak o jej vykonanie z dôvodu naliehavosti požiada OZ alebo starosta,
  • vypracováva správy z jednotlivých kontrol, ktoré predkladá OZ,
  • vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a k záverečnému účtu obce,
  • upozorňuje na nedostatky a porušenia platných právnych predpisov v činnosti úradu,
  • vedie ústrednú evidenciu sťažností, oznámení, podnetov a petícií,
  • vypracováva ročnú správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra, ktorú predkladá OZ,
  • hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov ako aj iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Plán práce hlavného kontrolóra na I. polrok 2023 - Návrh Veľkosť: 302.8 kB Formát: pdf Dátum: 28.12.2022
Plán práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2023 - Návrh Veľkosť: 305.5 kB Formát: pdf Dátum: 19.5.2023
Plán práce hlavného kontrolóra na I. polrok 2024 - Návrh Veľkosť: 96.5 kB Formát: pdf Dátum: 21.11.2023
Plán práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2024 - Návrh Veľkosť: 105.9 kB Formát: pdf Dátum: 22.5.2024