Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2024-2030

SÚBOR
Dátum: 12.06.2024
Autor: Obecný úrad Pusté Čemerné
Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2024-2030

Zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu

Obstarávateľ, Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice v zastúpení spoločnosťou EKOJET, s.r.o., Tehelná 19, 831 03 Bratislava, predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“) podľa § 9 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dňa 31.05.2024

Správu o hodnotení vplyvov strategického dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu „Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2024-2030“. Správu o hodnotení Vám, podľa § 10 ods. 3 zákona, ako dotknutej obci, zasielame (formou zverejnenia).

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu je sprístupnená na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: https://www.enviroportal.sk/eia/detail/strategia-rozvoja-cyklistickej-dpravy-cykloturistiky-kosickeho-kraja-2 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko okresnému úradu v sídle kraja do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe.

Okresný úrad Košice
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Komenského 52
040 01 Košice 

 

Kompletné znenie oznámenia nájdete v prílohe. 

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Dokument Veľkosť: 95.2 kB Formát: pdf Dátum: 12.6.2024