RSS Pusté Čemerné http://pustecemerne.sk RSS kanál obce Pusté Čemerné sk info@moderneobce.sk Copyright 2021 Vianočný čas http://pustecemerne.sk/novinka/26507/n 26507 Vianočná atmosféra v Pustom Čemernom.  http://pustecemerne.sk/data/news/pustecemerne.sk/2021/20211128_152922_0c2d7f_sm.jpg Návrh rozpočtu obce na rok 2022 http://pustecemerne.sk/novinka/26339/n 26339 Obec Pusté Čemerné zverejňuje návrh rozpočtu obce na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024. http://pustecemerne.sk/data/news/pustecemerne.sk/2021/peniaze-mena-euro-kalkulacka_81ac46_sm.jpg Obmedzená prevádzka obecného úradu http://pustecemerne.sk/novinka/26194/n 26194 Od pondelka 22.11.2021 funguje obecný úrad v obmedzenom režime.  http://pustecemerne.sk/data/news/pustecemerne.sk/2021/covid-19-korona_d681f1_sm.jpg Opatrenia pri potvrdení výskytu afrického moru ošípaných http://pustecemerne.sk/novinka/25981/n 25981 Regionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce nariaďuje opatrenia pri potvrdení výskytu afrického moru.  http://pustecemerne.sk/data/news/pustecemerne.sk/2021/prasata_f4f77d_sm.jpg Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania http://pustecemerne.sk/novinka/25982/n 25982 Vyvlastňovacie konanie pre stavbu „ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné“. http://pustecemerne.sk/data/news/pustecemerne.sk/2021/sud-sudca-spravodlivost_69073e_sm.jpg Oznámenie o správe o hodnotení strategického dokumentu http://pustecemerne.sk/novinka/25871/n 25871 Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK do roku 2030, s výhľadom do roku 2050 http://pustecemerne.sk/data/news/pustecemerne.sk/2021/posta-list-dorucenie_99661d_sm.jpg Novinky v zbere odpadov v obci http://pustecemerne.sk/novinka/25572/n 25572 Zavádzame zber použitých jedlých olejov a batérii  http://pustecemerne.sk/data/news/pustecemerne.sk/2021/baterky_olej_686ef1_sm.png Oznámenie o uložení zásielky http://pustecemerne.sk/novinka/25300/n 25300 Verejná vyhláška http://pustecemerne.sk/data/news/pustecemerne.sk/2021/posta-obalka-list_f04f5f_sm.jpg 150. rokov trate Michaľany - Humenné http://pustecemerne.sk/novinka/25148/n 25148 Pozývame vás na oslavu výročia železničnej trate Michaľany -  Humenné http://pustecemerne.sk/data/news/pustecemerne.sk/2021/vlak-doprava-historia_e56624_sm.jpg Zrušenie opatrení Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Michalovce http://pustecemerne.sk/novinka/25161/n 25161 Regionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce oznamuje http://pustecemerne.sk/data/news/pustecemerne.sk/2021/prasa-chliev-farma_0358ab_sm.jpg