Pusté Čemerné
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Informácia o kompostovaní biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

Informácia o kompostovaní biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
Informácia o kompostovaní biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

Ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o odpadoch“) ukladajú mestu okrem iných povinností aj povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa nevzťahuje na tú časť mesta, ktorá preukáže, že 100 % obyvateľov mesta kompostuje vlastný odpad.

V záujme splnenia povinností ukladaných zákonom o odpadoch a zároveň využijúc zákonom stanovenú výnimku prikladáme prehlásenie, ktoré je potrebné:

  1. vyplniť,
  2. podpísať (podpíše člen domácnosti, ktorý spravidla uhrádza poplatok za komunálny odpad),
  3. doručiť: na obecný úrad v úradných hodinách, do 31.12.2020.

Formulár na stiahnutie nižšie.

Za súčinnosť vopred ďakujeme.

Ing. Vladimír Dunajčák
primátor mesta

Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok (právneho základu - oprávnenia na spracúvanie osobných údajov), ktoré vyplývajú z Nariadenia, Zákona o ochrane osobných údajov alebo iných osobitných predpisov. Bližšie informácie získate na našom webovom sídle https://strazske.sk/ochrana-osobnych-udajov/, alebo nás kontaktujte na e-mail: zodpovednaosoba@ppprotect.sk.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Vyhlasenie_kompostovanie 547.5 kB pdf 7.12.2020