Pusté Čemerné
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Zverejňovanie – Zmluvy, faktúry, objednávky

Výhlasenie o pristupnosti

Obec Pusté Čemerné si je vedomá nedodržania štandardov pri niektorých dokumentoch zverejnených na webovom sídle Obce Pusté Čemerné.

Ide o dokumenty, ktoré boli obci doručené v nepovelenej elektronickej forme a to formou skenu, alebo boli doručené len v papierovej forme.

Nakoľko druhá strana nevedela poskytnúť tieto dokumenty v elektronickom formáte spĺňajúcom štandardy zverejňovania informácií verejnej správy, Obec Pusté Čemerné zverejnila na svojom webovom sídle tieto dokumenty v jedinej dostupnej forme a to ako naskenované dokumenty.