Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Referendum 2023

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z.,
na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila
referendum
a určila deň jeho konania

na sobotu 21. januára 2023
 
Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h

 

V referende voliči rozhodnú o otázke:

„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že:

- v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

- v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) predčasným skončením volebného obdobia,“.

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);

- v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka a slová „predčasným skončením volebného obdobia“;

- v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4“ vkladá čiarka a tieto slová: „na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)“;

- v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie:

„n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.“;

- v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

- Čl. 98 odsek 2 znie:

„Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon.“?“.

 

--------------------------

V referende majú právo do volebných komisií delegovať jedného člena a jedného náhradníka politické strany a politické hnutia zastúpené v Národnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „politická strana“) a petičný výbor za referendum.


Okrsková volebná komisia:
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie [vzor oznámenia o delegovaní do okrskovej volebnej komisiedoručí politická strana a petičný výbor za referendum primátorovi mesta v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení referenda (do 24. novembra 2022 do 24.00 h).

 

Adresa na doručovanie žiadostí a oznámení o delegovaní členov a náhradníkov okrskovej volebnej komisie:
písomne: Obec Pusté Čemerné, Obecný úrad Pusté Čemerné 4, 072 22 Strážske
elektronicky: obec@pustecemerne.sk

 

Adresa na doručovanie žiadosti o vydanie voličského preukazu:
písomne: Obec Pusté Čemerné, Obecný úrad Pusté Čemerné 4, 072 22 Strážske
elektronicky: obec@pustecemerne.sk

-------------------------------

 

Zverejňované dokumenty k príprave referenda nájdete v prílohe. 

 

Kompletné informácie nájdete na stránke: https://www.minv.sk/?referendum 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Informácie pre voličov Veľkosť: 272.5 kB Formát: pdf Dátum: 8.11.2022
Žiadosť o voľbu poštou voliča, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia Veľkosť: 20.7 kB Formát: docx Dátum: 8.11.2022
Oznámenie o utvorení volebného okrsku a určení volebnej miestnosti pre referendum Veľkosť: 533.5 kB Formát: pdf Dátum: 9.11.2022