Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o začatí územného konania - Verejná vyhláška

SÚBOR
Dátum: 30.08.2023
Autor: Obecný úrad Pusté Čemerné
Oznámenie o začatí územného konania - Verejná vyhláška

Umiestnenie stavby - Bývanie pod lesom 

Bc. Stella Kostovčíková, Kaluža 722, Katarína Jacková, Koškovce 146, Maroš Jacko, Kaluža 813, zastúpení Ing. Valerom Ciberem, Topoľová 852/11, Michalovce podal žiadosť o vydanie  rozhodnutia o umiestnení stavby: Bývanie pod lesom (28 rodinných domov a súvisiace inžinierske siete), na pozemkoch CKN p. č. 486/17, 486/111, 486/164-486/175, 486/177 – 486/208, 489/1, 489/8 – 489/17, k.ú. Pusté Čemerné.

Obec Pusté Čemerné (ďalej aj stavebný úrad), príslušný podľa § 117 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), v súlade s § 36 ods. 1 stavebného zákona oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy začatie územného konania a na prejednanie návrhu nariaďuje ústne pojednávanie spojené miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa

26.09.2023 o 10.00 hod.

s miestom stretnutia na p.č. CKN 486/166 k.ú. P. Čemerné.

Účastníci konania a dotknuté orgány št. správy môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr na miestnom zisťovaní. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomné plnomocenstvo s overeným podpisom tohto účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.    

Do dokumentácie je možné nazrieť na OcÚ Pusté Čemerné.  

Na neskôr podané námietky sa neprihliada.

Táto vyhláška s prílohou bude vyvesená na úradnej tabuli obce Pusté Čemerné po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia o umiestnení stavby.

 

Dátum vyvesenia: 30.08.2023

 

Verejnú vyhlášku a celkovú situáciu nájdete v prílohe. 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Verejná vyhláška - Bývanie pod lesom Veľkosť: 208.3 kB Formát: pdf Dátum: 30.8.2023
Celková situácia - Byvanie pod lesom Veľkosť: 539 kB Formát: pdf Dátum: 30.8.2023

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.